Jezus spotyka płaczące niewiasty

Index
Ahududuk Fotoblog
 

Temat: Droga Krzyżowa
1 Pan Jezus na śmierć skazany
2 Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
3 Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
4 Jezus spotyka swoją Matkę
5 Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi
6 Weronika ociera twarz Jezusowi
7 Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
8 Jezus spotyka płaczące niewiasty
9 Jezus upada po raz trzeci
10 Jezus z szat obnażony
11 Jezus przybity do krzyża
12 Jezus umiera na krzyżu
13 Jezus zdjęty z krzyża
14 Złożenie ciała Jezusa w grobie
Źródło: parafiamierzyn.fora.pl/a/a,3.htmlTemat: Dobra muzyka..

Wiesz mało mnie interesuje twoja ciocia a ciebie mi żal...........

Moja Ciocia nie musi wcale Ciebie interesować. Masz do tego prawo! Powiem Ci, że nawet bym się zlękła, gdyby interesować zaczęła, bo nie akceptuje homoseksualizmu (nota bene akceptacja nie jest tym samym co tolerancja).

A co do żalu nade mną... w czasie Drogi na Golgotę Jezus spotyka płaczące niewiasty i mówi do nich: "Nie płaczcie nade mną. Ale nad sobą i nad waszymi dziećmi".
Jeśli wzięłaś swój krzyż, Renato, i podążasz za Jezusem, Ciebie te słowa również dotyczą, czy nie?

Powodzenia!
Źródło: koszalin.oaza.pl/forum/viewtopic.php?t=45


Temat: Jaka jest twoja wiedza religijna?
Stacje Drogi Krzyżowej:

1. Jezus skazany na śmierć przez Piłata
2. Jezus bierze krzyż na ramiona
3. Jezus upada pod krzyżem
4. Jezus spotyka Swą Świętą Matkę
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
6. Weronika ociera twarz Chrystusowi
7. Jezus znowu upada pod krzyżem
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty
9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
10. Jezus obnażony z szat
11. Jezus przybity do krzyża
12. Jezus umiera na krzyżu
13. Zdjęcie Jezusa z Krzyża
14. Złożenie Jezusa do grobu

___________________________________


Wymień siedem Sakramentów Świętych.
Źródło: forum.katolicki.net/viewtopic.php?t=705


Temat: Wiersze religijne
Jezu ubiczowany, wyszydzony i znieważany,
cierniową koroną ukoronowany
i na śmierć krzyżową skazany.
Bez słowa sprzeciwu bierzesz krzyż
na swoje ramiona i idziesz
aby na Golgocie żywota dokonać.
Jaki jest ciężki krzyż naszych grzechów,
że pod nim upadasz a motłoch rozwścieczony
jeszcze Cię Jezu ukochany tłum znieważa.
Spotykasz swoją Matkę co Cię wychowała
i każde Twoje słowo w sercu rozważała.
Wreszcie się znalazła bratnia dusza
w osobie Szymona, który pomaga
dźwigać Twój krzyż biorąc go na swoje ramiona.
Świątobliwa niewiasta ociera z krwi i potu
Twoje Święte oblicze a na chuście
zostaje Twojej twarzy wierne odbicie.
I znów Jezu upadasz na swojej drodze
siły Cię opuściły i czujesz trwogę.
Jeszcze chociaż sam jesteś w bólu
dla płaczących niewiast znajdujesz pocieszenie
O Jezu mój słodki, Ty moje zbawienie!.
I znów Jezu upadłeś już po raz trzeci
a żołdactwo Cię popycha bijąc gdzie podleci.
Zabrano Ci Jezu wszystko, wolność i z szat obnażono
jeszcze na dodatek octem z mirrą i żółcią napojono.
Rozciągnięto Cię na drzewie krzyża i do niego przybito
razem z dwoma łotrami w górę wyniesiono
abyś cierpiał większą udrękę Panie wołam do Ciebie,
Podaj mi rękę, nie mogę już patrzeć na Twoją mękę!.
Kończy swoje życie Jezus ukochany
za nas grzeszników tak okrutnie zamordowany.
Jeszcze Cię złożono martwego na łonie Matki
by mogła Cię przytulić już po raz ostatni.
Złożono Cię do grobu zimnego o mój słodki Panie!,
Byś z niego z chwałą powstał
nim trzeci dzień o poranku nastanie
Źródło: forum.samotnosc.boo.pl/viewtopic.php?t=811


Temat:
Na Górze Matyska w miejscowości Radziechowy stoi ogromny krzyż. Wykonany ze stali nierdzewnej widnieje z dala - lśni, zwłaszcza w blasku słońca. Kiedy po kilkudziesięciominutowym wspinaniu się na szczyt polną drogą, oznaczoną szlakiem niebieskim, znajdziemy się wreszcie u jego stóp, na kamiennym cokole znajdziemy tablicę z napisem, który informuje, że krzyż został wzniesiony przez miejscowych parafian dla uczczenia Roku Jubileuszowego.
* przypadającego na pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawia II: Ku większej chwale Boga, na pożytek wiernych i przyszłych pokoleń, na drogę III-go Tysiąclecia Chrześcijaństwa wskazaną przez papieża Polaka, poświęcony przez I-go bpa diecezji bielsko-żywiec-kiej ks. Tadeusza Rakoczego w dniu 10.11.2000 RR w obecności syna ziemi radziechowskiej ks. bpa Tadeusza Pieronka i miejscowego proboszcza ks. prał Stanisława Gawlika oraz licznie zgromadzonego ludu Bożego.
Po 4 latach, w sierpniu 2004 roku obok milenijnego krzyża pojawiła się stacja XIV, Gorącemu orędownikowi budowy na Maty-sce - od podnóża po szczyt - stacji Drogi Krzyżowej jako trwałego dzieła rzeźbiarsko-kamieniarskiego, proboszczowi Stanisławowi Gawlikowi dane było doczekać realizacji swojego zamierzenia, w postaci skończonego dzieła, tylko tej ostatniej.
Miesiąc później wybudowano Stację XIII, która wraz z tq wcześniejszą, wspaniale wieńczy szczyt, z górującym nań Krzyżem Milenijnym.
Pozostałe są w fazie projektu w pracowni profesora Czesława Dźwigają, autora ponad trzydziestu pomników Ojca Świętego Jana Pawła II i licznych realizacji sakralnych - u którego zamówiono to wspaniałe dzieło, a realizację którego kontynuuje nowy proboszcz ks. Ryszard Kubasiak.
Stacje - nazwa pochodzi z języka łacińskiego (statio - stanie). Jest określeniem przystanków w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej - nawiązującego do drogi, jaką odbył Jezus z pałacu Piłata na Kalwarię. Propagowali je w XIV i XV wieku franciszkanie, z myślą o wiernych, którzy nie mogli udać się do Ziemi Świętej Chrześcijanie odbywają Drogę Krzyżową w kościele lub na wolnym powietrzu. Jej trasa i stacje pozwalają na rozmyślanie o cierpieniach Chrystusa. Ta w plenerze nosi często nazwę kalwarii (łac calva-ria - czaszka).

W Polsce najbardziej jest znana Kalwaria Zebrzydowska złożona z 42 kościółków i kaplic oraz dróżek Matki Bożej. Sławą cieszy się również Kalwaria Pacławska k/Przemyśla. Obydwie pochodzą z XVII w. Wtedy nastąpił szczyt popularności tej formy wyrażania pobożności kiedy to Innocenty XI (1686) przypisał do Drogi Krzyżowej możliwość uzyskania odpustu, nadanego nie tylko pielgrzymom w Jerozolimie, lecz w ogóle wszystkim jej uczestnikom w kościołach franciszkańskich. Tradycyjna ilość stacji: 14 ustalona została przez Klemensa XII, czasem jest poszerzona o nawiązanie do zmartwychwstania, aby umożliwić celebrację całego misterium paschalnego Chrystusa.
A oto kolejne sceny Męki Pańskiej przedstawiane w stacjach:
I. Jezus przed Piłatem
2 Jezus bierze krzyż na ramiona
3. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
4. Jezus spotyka swoją matkę
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż
6. Weronika ociera twarz Jezusowi
7. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
8. Jezus spotyka płaczące niewiasty
9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
10. Jezus z szat obnażony
I1. Jezus do krzyża przybity
12 Jezus umiera na krzyżu
13. Ciało Jezusa z krzyża zdjęte
14. Złożenie ciała Jezusa do grobu

Dodam tylko, że Matyske można wyjechać rowerem . Prowadzi tam asfaltowa droga!


http://www.zywiec.net.pl/pliki/golgota.jpg


źródło: zywiec.net.pl
Źródło: beskidzkie.fora.pl/a/a,179.html


Temat: Droga Krzyżowa
I
Na męczeńską śmierć wydano
Jak bandytę krzyżowano
Boga swego oszczędzili
A mordercę uwolnili
Zabić miał Go wyrok dany
JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

II
Bardzo ciężki krzyż Mu dano
Bez sandałów iść kazano
Droga jest pełna kamieni
Twarz Chrystusa w krwi się mieni
Aby ludzkość została zbawiona
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

III
Ciężar krzyża był ogromny
Ale Jezus jest niezłomny
Chociaż Bóg jest wszechpotężny
Zamknięty w ludzkim ciele nie tak mężny
Od wysiłku twarz Jego blada
JEZUS PORAZ PIERWSZY POD KRZYŻEM UPADA

IV
Matka Bożą zapłakana
Losem syna załamana
Czy niemość ma cierpień na ostatniej ścieżce
By widzieć ogromną jej boleść jeszcze
Matka opłakuje śmierć syna przedwczesną
JEZUS SPOTYKA MATKĘ BOLESNĄ

V
Tylko jeden z tłumu miał odwagę
Żeby odjąć od brzemienia Jego krzyża wagę
Jezus ciężarem krzyża przytłoczony
Bólem, Strachem osłabiony
Ale znalazł się ktoś kto ulżył Chrystusowi
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

VI
Głęboko wbiły się kolce korony cierniowej
Pot i krew ścieka po twarzy Chrystusowej
Niewiasta otarła swą chustą kurz z Bożej twarzy
Dotąd tą relikwię szacunkiem się darzy
Już Az tak nie przeszkadza brud w ranach Bożemu Synowi
ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI


VII
Krzyż z dwóch pali zbity, nieoheblowany
Ogromne drzazgi tworzą nowe rany
Dużo już krwi stracił i jest obolały
Chce odpocząć bo krzyż wielki, a On przy nim mały
Czuje, że z sił Jego ciało opada
JEZUS PORAZ DRUGI POD KRZYŻEM UPADA

VIII
Miały odwagę podejść do Pana
Krzyczeć i płakać, że kara Mu dana
Jest straszna, okrutna, że mordują Boga
Jego samego przed śmiercią ogarnęła trwoga
Jednak ma siły pocieszać kobiety łkające
JEZUZ SPOTYKA NIEWIAST PŁACZĄCE

IX
Kroki ostatnie wycieńczony stawia
Pragnie iść dalej, lecz ciało odmawia
Trudno Mu się dziwić dużo krwi utracił
Największą cenę za ludzi zapłacił
A zamiast pomóc to hołota gada
JEZUS PORAZ TRZECI POD KRZYŻEM UPADA


X
Przywarły szaty do Bożego ciała
Sa jedyna rzeczą która Mu została
Lecz i je Mu wzięto, rany podrażniono
Boli tyle bardziej, ze godności zraniono
Nikt Mu nie odda własnej zasłony
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

XI
Bezdusznym metalem ręce przybija
Żołnierz nieświadomy, ze Jezusa zabija
Ręce, które leczyły zostały zranione
Nogi, które prowadziły zostały przygwożdżone
Bóg człowieczy pol żywy, i w polowie zabity
JEZUS DO KRYZA PRYBITY

XII
Uciekła dusza z ciała skrwawionego
"Wykonało się" to ostatnie słowa Jego
Jak mogilscy dopuścić do tego
Żeby zabić Boga najświętszego
Ile boleści Jego ostatnie słowo zawiera
JEZUS NA KZYRZU UMIERA


XIII
Apostołowie ciało z krzyża zdejmują
W wielkiej żałobie rany całują
Matka swe dziecko do piersi przytula
Nad strata syna bardzo się rozczula
Do grobu Józefa z Arymatei wzięty
JEZUS Z KRZYŻA ZDJENTY

XIV
W grobowcu spoczęło ciało poranione
Puste, bezduszne życia pozbawione
Ale niedługo bendzie w takim stanie
Przecier za trzy dni w chwale zmartwychwstanie
A teraz leży skala przsloniony
JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY


Kiedy to pisałem (na komputerze) coś mi się stało z klawiaturą (y=z, z=y niema ""=ę itp.) więc może się znaleźć kilka takich. :)

Poprawiłem trochę, ale nie wiem czy wszystkie.
Źródło: forum.erynie.pl/viewtopic.php?t=3078


Temat: PSY, LUDZIE, GÓRY, PRZYRODA - kącik poetycko-fotograficzny
ten temat z ogolnego mnie zmobilizowal i jeszcze inny tekst znalazlam ... tez chwyta za serce
Droga Krzyżowa dziecka Nienarodzonego

STACJA I

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Mamo, już jestem! Wiesz o tym?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Mamo, mówiłaś, że masz duże kłopoty. Dlaczego? O co chodzi?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA III

PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Mamo, chyba nie Ty powiedziałaś "Nie chcę tego dziecka, muszę je stracić".
Ty przecież mnie kochasz, prawda?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ

Mamusiu, kocham Cię.

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Tata Cię kocha, więc czemu krzyczysz, że jesteś samotna?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA VI

ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZPANU JEZUSOWI

Nic nie rozumiem, lecz moje małe serduszko czuje, że jest źle...

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA VII

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

Mamo, dlaczego jesteś taka zdenerwowana, kiedy mówisz "zabiję"....
Co to znaczy?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Mamusiu, przestań płakać, już za kilka miesięcy przytulisz mnie do siebie, ja Ci pomogę...

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA IX

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Idziemy do lekarza - to ginekolog. On nam pomoże, prawda?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Wchodzimy do gabinetu. Ty dajesz temu człowiekowi pieniądze - on myje ręce...
Mamo, dlaczego ja tak strasznie się boję?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Obciął mi ręce, krzyczę, słyszysz Mamo?!
Twoje dziecko rozrywają narzędziami w strugach krwi!
Dlaczego nic nie robisz?!

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Wyskrobują z Ciebie resztki mnie, człowieka - śmierci.
Powiedz, czy nie czułaś moich łez?

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Moje szczątki wyrzucono do kanału.... Tylko mała duszyczka wzniosła się ku niebu...
Ja się modlę za Ciebie....

Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Wiesz Mamusiu, ja wciąż bardzo Cię kocham....

Któryś cierpiał za nas rany...
Źródło: e-psy.pl/viewtopic.php?t=3216
 
 
Podobne
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates